event_optimize.png

Styrning och övervakning

Öka effektiviteten genom riktad optimering av verksamhetsprocesser

Med SKIDATAs styrning och övervakning får du:

 • Aktuell, mobil information om belastning, besökarströmmar och biljettdetaljer
 • Optimal planering av ett event samt högsta systemtillgänglighet
 • Störningsfri drift av din anläggning med optimala underhållsscheman och maximal tillgänglighet genom lokala serviceteam
 • Beprövad kunskapsförmedling via professionell kundutbildning genom SKIDATA-experter med praktisk erfarenhet och branschkunskaper

Perfekt planering, styrning och övervakning

Öka din effektivitet med SKIDATA-lösningen, sänk kostnaderna märkbart och se till att du och dina medarbetare kan ägna er dyrbara tid åt kunderna. Med hjälp av olika konfigurationsverktyg anpassar du snabbt och enkelt tillträdessystemet efter dina behov och har samtidigt stöd av en mängd tjänster för optimering av dina processer: med den mobila webbappen ”Ticket Tracking” har du inblick i alla biljettdetaljer för gästerna, vilket du kan utnyttja för högre säkerhet och bättre service. Läsarens display använder du till egen information eller till att ge gästerna viktig information eller informera om ytterligare erbjudanden. För att du ska kunna planera eventet optimalt i förväg har du tillgång till ett diagnostikprogram ”Pre-Event Check”, med vilket du kan simulera besökarscenarier. Tack vare ”Offline Extension” har du fullständig tillgång till systemet även vid nätverksavbrott.

SKIDATA-planering, -styrning och -övervakning:

 • Tjänster som optimerar dina processer
 • Inblick i alla biljettdetaljer
 • Diagnostikprogram för simulering av besökarscenarier
 • Full tillgänglighet även vid nätverksavbrott

Bästa service

Du har tillgång till optimala underhållsscheman och professionell kundutbildning som garanterar en störningsfri drift av anläggningen. SKIDATA-experter med praktisk erfarenhet och branschkunskaper garanterar en beprövad kunskapsförmedling, så att du kan få ut mesta möjliga av din lösning. Och om du ändå skulle behöva support kan du när som helst få hjälp av SKIDATAs serviceteam – över hela världen och på plats hos dig.

SKIDATA-service:

 • Underhållsscheman och professionella kundutbildningar
 • Kunskapsförmedling via SKIDATA-experter med praktisk erfarenhet
 • SKIDATA-serviceteam – över hela världen och på plats hos dig